רונית ים - שלח לחמך

רונית ים-לחמים ודברים בעבודת יד

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA